Trang chủ » Khóa học sắp khai giảng Bạn đang xem các tin trong chuyên mục “Khóa học sắp khai giảng”

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 08 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 08 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Đặc biệt: Giảm 50% học phí cho các đối tượng Cựu chiến binh,Thương binh, Cán bộ hưu trí & Sinh viên học sinh tại Hà Nội – Vũng Tàu – TP.HCM (ngoại trừ các lớp ở Cung VHLĐ Tp.HCM)   CHƯƠNG TRÌNH BẤM THẬP CHỈ LIÊN TÂM ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT SAU CHUYẾN CÔNG […]

Tháng Tám 4 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 07&08 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 07&08 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Đặc biệt: Giảm 50% học phí cho các đối tượng Cựu chiến binh,Thương binh, Cán bộ hưu trí & Sinh viên học sinh tại Hà Nội – Vũng Tàu – TP.HCM (ngoại trừ các lớp ở Cung VHLĐ Tp.HCM)   HÀ NỘI – Khóa 165: Liên Hiệp Các Hội KH& KT Hà Nội – Số […]

Tháng Bảy 15 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

Sài Gòn – Lớp Thập Chỉ Liên Tâm Pháp

Sài Gòn – Lớp Thập Chỉ Liên Tâm Pháp

Lớp Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm Pháp: Học vào các ngày 2-4-6 (khai giảng vào tối thứ hai – 18/08/2014) từ 18:00 – 21:00 . Học phí: 1.500.000 đồng/khóa. Học trong 3 tuần (8 buổi). Thông báo đặc biệt: Giảm 50% học phí cho những ai đã học lớp cũ muốn đi học lại […]

Tháng Bảy 5 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

Hà Nội – Lớp Thập Chỉ Liên Tâm Pháp

Hà Nội – Lớp Thập Chỉ Liên Tâm Pháp

(CXHVN) Trung tâm Năng lượng Cảm xạ Hà Nội xin thông báo chương trình học mới nhất được cập nhật sau chuyến công du Châu Âu của Thầy Dư Quang Châu: Lớp Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm Pháp: Học vào các ngày 2-4-6 (khai giảng vào tối thứ hai – 18/08/2014) từ 18:00 – […]

Tháng Bảy 5 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 07 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 07 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Đặc biệt: Giảm 50% học phí cho các đối tượng Cựu chiến binh,Thương binh, Cán bộ hưu trí & Sinh viên học sinh tại Hà Nội – Vũng Tàu – TP.HCM (ngoại trừ các lớp ở Cung VHLĐ Tp.HCM)   HÀ NỘI – Khóa 163: Liên Hiệp Các Hội KH& KT Hà Nội – Số […]

Tháng Sáu 23 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Đặc biệt: Giảm 50% học phí cho các đối tượng Cựu chiến binh,Thương binh, Cán bộ hưu trí & Sinh viên học sinh tại Hà Nội – Vũng Tàu – TP.HCM (ngoại trừ các lớp ở Cung VHLĐ Tp.HCM)   HÀ NỘI – Khóa 161: Liên Hiệp Các Hội KH& KT Hà Nội – Số […]

Tháng Sáu 16 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 05 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 05 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Đặc biệt: Giảm 50% học phí cho các đối tượng Cựu chiến binh,Thương binh, Cán bộ hưu trí & Sinh viên học sinh tại Hà Nội – Vũng Tàu – TP.HCM (ngoại trừ các lớp ở Cung VHLĐ Tp.HCM)   HÀ NỘI – Khóa 159: Liên Hiệp Các Hội KH& KT Hà Nội – Số […]

Tháng Năm 12 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 05 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 05 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Đặc biệt: Giảm 50% học phí cho các đối tượng Cựu chiến binh,Thương binh, Cán bộ hưu trí & Sinh viên học sinh tại Hà Nội – Vũng Tàu – TP.HCM (ngoại trừ các lớp ở Cung VHLĐ Tp.HCM)   HÀ NỘI – Khóa 157: Liên Hiệp Các Hội KH& KT Hà Nội – Số […]

Tháng Năm 5 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 04 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 04 – XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Đặc biệt: Giảm 50% học phí cho các đối tượng Cựu chiến binh,Thương binh, Cán bộ hưu trí & Sinh viên học sinh tại Hà Nội – Hải Phòng  – TP.HCM (ngoại trừ các lớp ở Cung VHLĐ Tp.HCM)   HÀ NỘI – Khóa 155: Liên Hiệp Các Hội KH& KT Hà Nội – Số […]

Tháng Ba 31 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »

Hà Nội – Cảm Xạ Ai Cập – Khai giảng thứ bảy (10/05/2014)

Hà Nội – Cảm Xạ Ai Cập – Khai giảng thứ bảy (10/05/2014)

  MỘT NĂM CHỈ MỞ LỚP 2 LẦN Lớp Cảm xạ Ai Cập: học vào các chiều thứ 7 (khai giảng vào chiều thứ bảy 10/05/2014) từ 14:00-17:00. Học phí: 1.200.000 đồng/khóa – học trong 3 buổi . Học Cảm xạ Ai Cập bạn có thể sử dụng Kim tự tháp giúp: – Gia tăng […]

Tháng Ba 22 2014 | Được gửi trong Khóa học sắp khai giảng | Xem tiếp »