| 430 lần xem |

Cảm xạ Tâm linh (bài 2)

(CXH.VN) Đời xưa lúc con người sống giữa hoang vu rừng rậm, trước sự đe doạ của thú dữ, tai ách thiên nhiên, thì con người mặc dầu yếu kém trước vũ trụ, nhưng cũng có bản năng để thỏa mãn nhu cầu sinh sống và bảo tồn nòi giống của mình. Văn hóa không có ngôn ngữ còn thô sơ, lòai người cũng đã biết di dân theo một tiềm lực thúc đẩy của bản năng thầm kín và mạnh mẽ, để tìm ra mạch nước lành, hay miếng mồi ngon lót dạ, họăc tìm đến những hang đá ấm áp để che mưa nắng. Bản năng ấy hướng dẫn mọi họat động, và trước những mối lo sợ, bạo động, trước mọi nhu cầu thúc đẩy là bản năng thức dậy. Bản năng con người lúc đầu chẳng khác gì khả năng thú vật, nhưng được tạo hóa đặt lên một bình vị cao hơn. Bởi vì ngòai bản năng còn có trí thông minh và trí nhớ, là những nguyên lý căn bản của sự hiểu biết. Con người biết nhận xét và ghi nhớ, từ sự nhận xét và ghi nhớ những sự kiện xảy ra, cho đến những hiện tượng vô hình, con người đã bắt chước so sánh thí nghiệm để nhờ trực giác dẫn đến những kết luận.

NHỮNG YẾU TỐ CỦA CẢM XẠ HỌC TÂM LINH

Cho đến khi con người làm ra được lửa nghĩa là có cách bảo vệ hữu hiệu và cải thiện đời sống của mình, thì sự hiểu biết và kinh nghiệm cũng gia tăng.

Bản năng con người từ đó không được thường xuyên sử dụng, đã giảm bớt tầm quan trọng, để ẩn núp thầm kín bên trong con người, dưới lương tâm và ý chí nhưng vẫn không bao giờ bị tiêu diệt hẳn trong con người.

Mặc dầu không được sử dụng, nhưng bản năng con người luôn bền bỉ, linh động như một tiềm lực, sẵn sàng họat động bất ngờ để phát sinh ra trực giác, linh cảm, ám ảnh trong những trường hợp mà trí óc ta không quan niệm được một tai nạn sắp xảy đến , hay là một giải pháp thỏa đáng cho một vấn đề, hay là xác định hậu quả của một sự kiện làm cho ta lo sợ .

Tác dụng vô thức của bản năng là một tác dụng tâm linh mà ngày nay chúng ta gọi là tiềm thức và có một ý nghĩa khác với bản năng thú tính.

Chúng ta có thể định nghĩa như Spencer “bản năng là một phản ứng vô thức phức tạp” nhưng còn phải đi xa hơn nữa “bản năng là sự biểu lộ những nhu cầu của con người và những cố gắng để hòa mình vào ngọai cảnh”, do đó bản năng tùy thuộc vào sự cấu tạo sinh lý đặc biệt của con người và ngọai cảnh. Bản năng sẽ tiềm tàng vững trãi nếu không có sự thay đổi của ngọai cảnh hay con người. Nhưng nếu có sự thay đổi là bản năng thức tỉnh để bảo vệ sinh vật và một khi những sự thay đổi điều kiện sinh tồn vượt quá tầm hòa hợp của bản năng thì sinh vật sẽ chiến đấu vô vọng và sẽ chết.

Như vậy thì bản năng không cố định mà phải tự động biến chuyển, sự biến chuyển được thực hiện không những trên lĩnh vực vật lý và sinh lý mà còn nhiều hơn trên lãnh vực tinh thần và tâm linh.

Lòai người thời xưa trước sự hiểu biết hạn chế, đã phải dựa vào bản năng để tìm kiếm những nhu cầu cấp bách như tìm mạch nước, tìm quặn g mỏ, những hang thú dữ, cây cỏ trị bệnh, tiên liệu những tai họa thiên nhiên của vũ trụ …

Từ đó có những kẻ nhờ thiên phú, đã đặc biệt đi sâu vào sự tìm kiếm trên đây và đó là những nhà cảm xạ học đầu tiên. Đối với lòai người thì những nhà cảm xạ này thật ghê gớm. Dĩ nhiên những nhà cảm xạ này có người đã lợi dụng uy tín của họ để trở thành những nhà tiên tri bói tóan, và chắc chắn cũng có người đã trở thành nhà phù thủy bịp bợm.

Nguồn gốc cảm xạ do đó rất xa xưa, nền tảng Cảm xạ học phải được đặt trên căn bản tâm sinh lý học chứ không phải vật lý học và dĩ nhiên rất xa vời các nghành mê tín dị đoan.

Trải qua 1 thời kỳ các nhà cảm xạ học đã muốn đưa Cảm xạ vào khoa học vật lý nhưng kết quả không đi hơn được bước nào so với thời 2 ông bá tước De Beausoleil đi tìm mạch nước vào năm 1693.

Bởi vì tác dụng tâm linh của nhà cảm xạ hòan tòan tùy thuộc tiềm thức và tiềm thức đáp ứng sự kêu gọi của ý chí hay của ước vọng nơi cảm xạ viên.

Đối với cảm xạ học tâm linh thì tất cả mọi thể thức rườm rà, mọi dụng cụ cầu ky, mọi định luật hay công thức phức tạp đều phải được lọai bỏ để nhường chỗ cho một cái gì giản dị bình thường.

Thí nghiệm cảm xạ học tâm linh không có gì là mê tín, huyền bí ,cao siêu. Nó tùy thuộc vào sự huấn luyện chuẩn bị trí óc với những yếu tố sẵn có trong ngành tâm lý học cổ điển như sự khảo sát tiềm thức, sự chú ý và tư tưởng.

TIỀM THỨC
Tiềm thức chiếm một vai trò quan trọng trong việc phát xuất những hiện tượng Cảm xạ học. Nhưng trước hết chúng ta nên phân biệt 2 lãnh vực rất khác xa nhau, thường gây hiểu lầm cho giới lạ và khoa tâm sinh lý học.

Một lãnh vực tùy thuộc vào sự phát giác Cảm xạ học (révélation radiesthésique) và một lãnh vực khác tùy thuộc vào năng lực linh tuệ hay là thấu thị mộng du.

Muốn có năng lực linh tuệ, con người phải ở trong trạng thái thôi miên hay mộng du và phải được nhập đồng vào mới trông thấy những điều gì mà người trần mắt thịt không trông thấy được.

Trái lại trong lãnh vực Cảm xạ học tâm linh, những lời giải đóan của nhà cảm xạ phát xuất từ tiềm thức, không phải là những hiện tượng của linh tuệ và chúng ta phải gọi bằng một danh từ riêng cho dễ phân biệt đó là những hiện tượng tạo ý tâm linh ( idéation mentale)

Khi nhà cảm xạ học thí nghiệm thì trí óc vẫn tỉnh táo, họ định tâm tập trung chú ý đến sự việc đang tìm kiếm, rồi chờ đợi, với quả lắc trong tay xem phản ứng của quả lắc để giải đóan theo quy ước.

Diễn tiến của hiện tượng tạo ý tâm linh thật giản dị. Lúc bắt đầu thí nghiệm bất cứ ngòai trời, trên họa đồ, nhà cảm xạ học phải cố ý nhắm vào một mục đích thật rõ rệt bằng cách xác định trong tâm trí (định tâm) nghĩ đến mục đích mình đang muốn làm, tiếp theo sự định tâm đến công việc làm, phải có sự ước vọng tìm cho đến mục đích. Ước vọng này phát sinh ra sự tự kỷ ám thị để khơi động tâm linh và dò hỏi tiềm thức bằng cách kích thích những năng lực tri giác và tuyển lựa. Nhà cảm xạ học có thể kích thích những năng lực tri giác trên đây mạnh hơn bằng cách đặt câu hỏi thầm hay rõ rệt để giúp thêm cho năng lực tự kỷ ám thị. Sự kêu gọi tiềm thức trên đây sẽ hữu hiệu hơn nếu cảm xạ viên có ý thức tâm lý sâu sắc hơn.

Nhà cảm xạ không thể kêu gọi trí nhớ hay lý trí hay bất kỳ khả năng ý thức nào, bởi vì không có năng lực nào giải đáp được. Do đó nhà cảm xạ phải nhờ đến năng lực khác để để giải đáp bằng cách tạo ra một tư tưởng hay ý nghĩ mới đó là “taọ ý tâm linh”, ý tưởng có thể lu mờ, mộc mạc, nhưng nhờ tư tưởng là chủ lực nên được biểu lộ bằng cách phát sinh ra những chuyển động vô thức ngấm ngầm trong bàn tay và những ngón tay của nhà cảm xạ để điều khiển quả lắc hay đũa.

Bình thường ta không cần kích thích tiềm thức, vì hàng ngày moị hành động và sự biểu lộ ước vọng hay ý chí mà ta thầm nghĩ trong trí là ta đã kêu gọi tiềm thức mà ta không biết đó thôi.

Tiềm thức là một kho chứa đầy năng lực tâm linh và nhiều khuynh hướng. Khuynh hướng này là hậu quả của ý nghĩ phát khởi trong lúc diễn biến, những năng lực cảm nhận và tuyển chọn của tiềm thức tùy thuộc vào các khuynh hướng trên. Khuynh hướng là những yếu tố quan trọng giúp cho tiềm thức cảm nhận trực tiếp mục tiêu ta tìm kiếm và phân biệt giữa trăm ngàn mục tiêu khác bằng một sự tuyển lựa nhanh chóng và sáng suốt.

Do đó tiềm thức tự động phân biệt, nhận định và xác minh những sự việc mà giác quan ta không thể thấu hiểu được.

Trong thực tế thì ta không thể trau dồi tiềm thức và tất cả mọi phương pháp để phát triển năng lực tâm linh đều vô hiệu với tiềm thức, nhưng ta có thể chất vấn tiềm thức bất cứ lúc nào để giúp phát triển trí nhớ, thông minh và cân não. Càng hỏi tiềm thức thì càng đạt được những thói quen cần thiết. Chúng ta có thể trau dồi tiềm thức bắng cách hay sử dụng tối đa.

Nhưng chúng ta không nên đi đến tiềm thức bằng sự tập trung ý chí vì sẽ làm mệt não và không có kết quả.

Bạn chỉ nên tập trung ý chí một cách vừa phải trong giai đọan định tâm chú ý đến việc phát biểu ước vọng một cách trầm tĩnh trang nghiêm và thành khẩn, chỉ suy nghĩ 1 vấn đề duy nhất mà thôi, bạn không nên hấp tấp vội vàng mà phải biết chờ đợi phản ứng của tiềm thức.

Thời gian chờ đợi không được quá lâu, nếu phản ứng không xảy ra tức ước vọng của bạn diễn ra không đúng, hoặc vấn đề của bạn đặt ra sẽ không có thể xảy ra.

Nếu như sau khi thử vài lần mà không có kết quả thì bạn nên nghỉ tay ít hôm, trong thời gian đó ý thức chuẩn bị câu trả lời và sau đó thử nghiệm lại thì sẽ có kết quả.

Tags: ,