| 964 lần xem |

Cảm xạ Tâm linh (bài 3)

(CXH.VN) Tư tưởng là động lực chính trong sự vận hành tìm kiếm của nhà cảm xạ học. Tư tưởng thúc đẩy mọi họat động tâm linh, kêu gọi tiềm thức để biết được tất cả mọi sự mong muốn. Tư tưởng phát sinh ra những ý nghĩ tự kỷ ám thị để thực hiện các giai đọan diễn tiến của công tác cảm xạ học theo ý muốn. Nói tóm lại Cảm xạ học tùy thuộc vào tư tưởng, tác dụng này gồm có những họat động tâm linh diễn tiến tuần tự trong trí óc của cảm xạ viên, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc việc tìm kiếm.

TƯ TƯỞNG

Tác động Cảm xạ học gồm có những họat động tâm linh sau:
1. Họat động căn bản tiếp xúc để thiết lập liên lạc giữa các yếu tố trong sự tìm kiếm.
2. Họat động giao cảm giữa trí óc học viên và mục tiêu tìm kiếm hay những chấn động của mục tiêu.
3. Họat động tiết xuất của tư tưởng để đi đến mục tiêu.
4. Họat động phát giác và tuyển lựa trong tiềm thức để nhận định mục tiêu.
5. Sự tạo ý tâm linh một cách vô thức hay là sự phát sinh những phản ứng vô thức trong thần kinh cơ hệ của cảm xạ viên để phát giác sự hiện diện của vật thể, hay những đặc tính của vật thể ấy.

Trong công việc tìm kiếm, tác động Cảm xạ học được thực hiện nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhóm phụ trợ nữa.

Đối với nhà cảm xạ điều quan trọng là phải làm chủ tư tưởng của mình nghiã là phải tập dợt để định tâm biểu lộ ước vọng tha thiết trong suốt thời gian thí nghiệm. Công việc sẽ dễ dàng nếu nhà cảm xạ tin tưởng hòan tòan vào tâm linh và trí óc của mình, một khi đã khởi kích tác động tâm linh và hiểu rõ tất cả những khả năng của tư tưởng cũng như phương thức sử dụng.

Cảm xạ học đòi hỏi sự tập trung tư tưởng tuyệt đối trong lúc làm việc trong nhà cũng như ngòai trời, tư tưởng phải luôn hướng thẳng về mục tiêu tìm kiếm, tư tưởng biểu lộ ý định và ước vọng của cảm xạ viên .

Thường thường tư tưởng xuất hiện thình lình trong ý thức bắt buộc chúng ta phải chú ý một giây phút rồi thôi, không suy nghĩ gì nữa, đó là lọai tư tưởng thóang qua từ tiềm thức nhưng thường do ảnh hưởng của ngọai giới.

Một khi tưởng liên hệ đến những vật thể không tồn tại thật sự những sự việc trừu tượng không tác dụng được trên những giác qua, nhưng hễ tư tưởng thì những dư luận hay sự kiện được dẫn chứng mà chi não đương nhiên chấp nhận hoặc do những hòan cảnh không hiểu được nguyên do va chúng ta cũng chẳng thèm tìm hiểu.

Chỉ có suy tư là phong phú nhưng muốn suy tư cho lành mạnh và hữu ích thì phải lọai bỏ những ý nghĩ vụn vặt không biết từ đâu bám vào ý nghĩ chính dể đưa chúng ta vào mê hồn trận, vào những mơ mộng hão huyền, chúng ta đi xa dần thực tế vì những ý nghĩ đầu độc ấy và chúng ta đi dần vào sự lười biếng tinh thần, nguồn phát sinh ra những thất bại.

Sự suy tư thường do một lọat ý nghĩ từ ngòai vào hay từ thâm tâm đưa lại, không trật tự không mạch lạc, gọt dũa lọai bỏ những ý nghĩ vô lý để đi đến một ý chính rõ ràng.

Sự suy tưởng phải đi từ một sự tìm kiếm chăm chỉ, liên tục và chính xác một sự dò hỏi công phu những dữ kiện hay giả thuyết chúng ta biết, để quyết định chấp nhận hay lọai bỏ .

Trong lúc suy tưởng cần có một kỷ luật để cho ý nghĩ không lệch lạc đi xa mục đích hoặc đi quá nhanh, không cân nhắc được kỹ lưỡng và tìm thêm được ý nghĩ mới mẻ.

Như vậy nhà cảm xạ học mới đi đến một phương pháp suy tư tốt nhất để tránh sai lầm và kết luận thiếu chính xác.

SỰ BỨC XẠ CỦA TƯ TƯỞNG
Cảm xạ học vật lý cho rằng giữa cảm xạ viên và vật thể có một tia sóng nối liền trí óc cảm xạ viên tới vật thể, đó là tia cảm thủ do vật thể phát ra( xem bài 1).

Cảm xạ học tâm linh không đồng ý với tia cảm thủ từ vật thể phát ra, Bởi vì vật thể không thể phát ra 1 tia sóng mà không tốn năng lượng. Năng lượng ấy giảm theo tỷ lệ nghịch của bình phương khỏang cách, nếu vật thể ở xa nghìn dặm thì phải tốn một năng lượng kinh khủng để cho vật thể có thể bức xạ. Vật thể lấy đâu ra năng lượng ấy.

Tuy nhiên Cảm xạ học tâm linh đồng ý về sự liên lạc giữa vật thể với cảm xạ viên và quan niệm một sự bức xạ cần thiết nếu không phải từ vật thể thì phải từ cảm xạ viên. Và cho rằng chính tư tưởng của cảm xạ viên bức xạ ra ngòai, bất chấp cả thời gian lẫn không gian, để tìm đến vật thể.

Sự bức xạ ấy đòi hỏi một năng lượng tâm linh của cảm xạ viên và tư tưởng bức xạ ra ngoài sẽ là một ang ten linh tuệ đưa thêm vào tiềm thức những yếu tố cần thiết cho sự tạo ý để cho câu trả lời.

Tư tưởng lan truyền tức thì vì không có thời gian và không gian, khi ta nghĩ cái gì là có ngay trong trí óc ta .những vật thể thu nhận đều diễn ra cùng một lúc trong đầu óc cảm xạ viên theo một bình diện tâm linh duy nhất, không bối cảnh không lu mờ, mặc dầu có khác nhau ở khỏang cách đối với cảm xạ viên. Vì các sự việc diễn ra trong cùng một bình diện tâm linh duy nhất nên cảm xạ viên cần phân tích sự diễn tiến để phân biệt từng giai đọan trong thời gian.
Trong sự bộc lộ tư tưởng họat động tâm linh dựa trên 2 mục tiêu: một mục tiêu tạo ra tác động khám phá và một tạo ra tác dụng ảnh hưởng.

Với mục tiêu đầu, tác động Cảm xạ học nhằm mục đích tìm đến vật thể mong muốn và gíup cho tiềm thức phát giác cùng tuyển lựa dễ dàng, công việc ở đây có tính cách tự động vô thức, tùy thuộc trực tiếp vào ý chí ước vọng. Nhưng đôi khi tác dụng khám phá cũng tự nhiên xảy đến ngòai ý chí và ước vọng. Giúp tiềm thức phát giác ra ngẫu nhiên một nguyên do hay một sự kiện rất rõ ràng, để báo trước một nai tạn chẳng hạn.

Với mục tiêu thứ 2 tư tưởng bộc lộ ra ngòai để mang đến cho một vật thể hay một người khá một ảnh hưởng từ cảm xạ viên, ảnh hưởng này là căn bản của những hiện tượng thần giao cách cảm,

Thường những ảnh hưởng vô thức của một người là do những người khác cố ý hay vô ý thức gửi đến những ý kiến rời rạc hay tập thể. Những ý kiến này được thu nhận như thể được phát xuất từ tâm linh cá nhân và trở lại bộc lộ ra ngoài để tạo ra ảnh hưởng mới và cứ thế tiếp diễn cho đến khi ý kiến bị một người lưu gửi lại.

Sự tập trung tư tưởng trong Cảm xạ học phải được thực hiện trong không khí yên tĩnh với lòng tin tưởng và hiệu quả, suy nghĩ ở Cảm xạ học không phải như suy nghĩ để tìm một bài tóan cho đến nỗi đau đầu mệt não, nhưng chỉ là chú ý xua đuổi khỏi đầu óc một cái gì có thể làm sao lãng khỏi ý chính.

Muốn tập trung tư tưởng và giúp cho họat động tâm linh được hữu hiệu thì cách hay nhất là ngồi yên tĩnh , bất động và thở thật đều đặn. Khi bạn tập trung tư tưởng lâu dài mà không mệt não thì bạn có thể nghiên cứu những vấn đề trừu tượng huyền bí một cách dễ dàng, vì có sự bắt buộc tập trung tư tưởng cho nên các vị thượng tọa, tu sĩ, linh mục có nhiều khả năng Cảm xạ học hơn con người.

Tư tưởng, sự phát triển tâm linh con người ra ngòai, không những chỉ phát ra để đi khám phá hay gây ảnh hưởng mà còn có thể lưu ảnh hưởng lại những nơi người ấy sống, tâm hồn đã rung động và cảnh vật chung quanh đã chứng kiến lâu ngày những nỗi vui buồn của người ấy.

Sự lưu xạ trên đây được nhìn nhận rất đặc biệt trên những lời diễn tả tư tưởng lên tờ giấy (thủ bút) của con người, khi một người nào đã nghĩ một việc gì và viết ra trên giấy thì giống tư tưởng họ lưu lại mãi để cảm xạ viên có thể khai thác rõ ràng giá trị chân thật của ý nghĩ ấy.

Tags: ,