| 1827 lần xem |

Các luân xa (18)

(CXHVN). Từ hàng nghìn năm, truyền thống Ấn Độ đã xác định : cơ thể con người gồm bảy trung tâm năng lượng chính. Tiếng Phạn gọi là các Chakras (các luân xa), khác với khoa châm cứu để xác định sự hiện hữu về mặt giải phẫu học của các chakras, không cần đến sự phát minh ra điện ký họa.

Thật vậy, bảy luân xa truyền thống này khớp một cách chính xác với các trung tâm thần kinh của cơ thể con người vốn là các ngã tưcác nút, các điểm – về trao đổi năng lượng.

Các luân xa được biểu tượng bằng các bông hoa hình bánh xe, mỗi bông hoa có một số cánh hoa khác nhau…

Luân xa thứ nhất là luân xa xương cụt, tại khúc xương cụt, luân xa này có liên hệ đến bộ phận sinh dục nam, nữ, bàng quang, tiền liệt tuyến.

Luân xa thứ hai là luân xa đốt sống cùng, vị trí ở đốt sống cùng. Luân xa thứ hai có liên hệ đến ruột non, ruột già, thận, tuyến thượng thận.

Luân xa thứ ba là luân xa của trung tâm đám rối thái dương, có liên hệ đến gan, mật, bao tử, lá lách, tuyến tụy.

Luân xa thứ tư hay trung tâm tim, ở giữa ngực, phía trên đám rối thái dương và có liên hệ đến phổi, tim.

Luân xa thứ năm là luân xa họng, ở ngang họng và liên hệ đến tuyến giáp trạng, tai, mũi, họng.

Luân xa thứ sáu ở phía trên mũi giữa hai con mắt, đôi khi được gọi là con mắt thứ ba đó là luân xa trán, nó liên hệ với tuyến tùng, não, tiểu não.

Luân xa thứ bảy ở đỉnh sọ, tương ứng với tuyến yên, tuyến chỉ huy toàn hệ nội tiết.

Cần ghi chú rằng có một số trường phái làm đảo ngược sự tương ứng giữa hai luân xa đầu và hai luân xa cuối. Theo các trường phái này, luân xa thứ nhất tương ứng với các hạch sinh dục và luân xa thứ hai tương ứng với tuyến thượng thận. Luân xa thứ sáu tương ứng với tuyến tùng và luân xa đỉnh sọ (luân xa bảy) tương ứng với tuyến yên .

Tuy nhiên các luân xa hay còn gọi là các đám rối thần kinh làm chức năng các trung tâm chuyển năng lượng thần kinh, là điều kiện tốt nhất để thực hiện điện ký họa, hệt như vai trò của các huyệt châm cứu và các đường kinh lạc trong khoa y-học châm cứu. Đó là điều mà Georges Hadjo đã vận dụng.

Nhờ một dụng cụ dò đặc biệt, ông đã thu được hình ảnh những vị trí dự đoán là các luân xa, thông tin về năng lượng cũng chỉ là tương đối, tương đối theo ý nghĩa sau đây : Các màu thể hiện trên bức ảnh nếu khớp với tần số rung động của các màu được thể hiện trên phổ ánh sáng thì lại không nhất thiết khớp với những màu truyền thống mà ta ấn định cho từng luân xa.

Tất nhiên, ngoài ảnh chụp dấu vết các ngón tay ngón chân, người ta còn điện ký họa các luân xa của đối tượng, điều này cho phép ta có một bộ ảnh bổ sung về trạng thái sức khỏe thể chất và tinh thần của người này. Vì các trường năng lượng rất khác nhau nên việc phân tích đánh giá trên các bức điện ký họa khó khăn hơn nhiều. Nó thuộc về phạm trù tinh tế hơn, chưa được tiêu chuẩn hóa để có được một mã khóa cho phép đọc các dấu vết của ngón tay ngón chân, vả lại việc phân tích đánh giá này cần có trình độ cảm nhận cao.

Đúng là Georges Hadjo là người duy nhất thực hành điện ký họa. Ông đã tích lũy khoảng một vạn bức ảnh, các bức ảnh này cho thấy quan điểm của một số trường phái muốn đảo ngược lại chức năng tương ứng với các hạch nội tiết của hai luân xa đầu và cuối là không đúng.

Dư Quang Châu (Theo Bộ môn Năng lượng Cảm xạ)

Tags: , , , , , ,