| 3898 lần xem |

Bài tập rèn luyện trí nhớ Cảm xạ (40)

(CXHVN) Sự cố định tư tưởng (định tâm) trên đề tài nghiên cứu của người làm bài tập này sẽ có ích cho sự phát triển trí nhớ và sức mạnh tư tưởng của anh ta. Đề tài nghiên cứu có thể là một hoạt động thể thao, văn hóa và hơn thế, thí dụ một cuộc du lịch.

Bài tập thứ nhất

Khi thực hành bài tập, cố gắng đi sâu tìm hiểu vấn đề qua đọc sách, ghi chép thông tin hay các cuộc tiếp xúc …trí óc sẽ được đánh thức bằng cách so sánh, phê bình, các ý kiến được nảy sinh và bổ sung nghiên cứu này, sự khai phá và học tập là không có giới hạn, ngay cả đối với những vấn đề mà anh tưởng đã biết rõ.

Chớ nên dừng lại ở các nhận định riêng của mình, hãy tưỏng tượng một tấm bảng hay một màn hình mà trên đó đèn chiếu chỉ làm sáng rõ những gì cần giữ lại, những nhận định đúng cuối cùng. Tắt cái đèn trên, và chiếu sáng tất cả những phần còn lại trên tấm bảng, tức là cái phần đã được để lại, chối bỏ hay vứt đi. Hãy bình tĩnh xem xét các yếu tố này, nghiên cưú chúng trước khi có cái nhìn chung của toàn bộ bản vẽ.

Từ đó, có thể thêm những ý kiến mới và có thể có thêm cả giả thuyết mới. Trong vài tuần lễ, không cần có sự chú ý nhiều, những cố gắng mà bạn đã bỏ ra để đi sâu vào cái đề tài thú vị trên sẽ đem lại kết quả trong lĩnh vực trí nhớ và cả sự phát triển sâu xa sức mạnh của tư tưởng.

Bài tập thứ hai

Phát triển trí nhớ bằng sự làm cho thấy rõ và hơi thở. Làm cho thấy rõ một tia sáng với màu mà bạn thích, bạn thấy tia sáng này là thẳng hay hình xoắn. Nó là biểu tượng của trí nhớ.

Hít vào: bằng 6 – 9 và 12 giây (tùy khả năng) tia chiếu sáng xuyên sâu vào luân xa của con mắt thứ ba.

Nín thở: cùng thời gian trên, tia sáng lan tỏa trong toàn cơ thể bạn, nó tràn ngập và nhấn chìm bạn.

Giống như tất cả các bài tập về sự phát triển của trí nhớ, bài tập này nên thực hành vào buổi tối, càng gần lúc đi ngủ càng tốt.

Mỗi hơi thở hít vào chậm và đều bạn nghĩ đến một màu sắc tương ứng với từng khu vực, thực hiện lần lượt 7 màu, sau khi hết 7 màu trở lại bắt đầu bằng màu đỏ và cứ nâng khí mãi cho đến khi ngủ lúc nào mà bạn không hề hay biết.

Dư Quang Châu (Theo Bộ môn Năng lượng Cảm xạ)

Tags: , , , , , , , ,