| 1680 lần xem |

Kim Tự tháp Khéops (20)

(CXH.VN) Ta cũng có thể tìm thấy nhiều loại Kim tự tháp trên thị trường. Ứng dụng trong y học và phát triển các năng khiếu cá nhân, người ta thường sử dụng các Kim tự tháp Khéops làm chuẩn. Tất cả đều có những ưu và khuyết điểm của nó.

KIM TỰ THÁP CHUẨN

Bạn cần các Kim tự tháp lớn hay nhỏ chuẩn. Sau đây là tất cả những chi thiết cần thiết để tạo dựng một Kim tự tháp chuẩn.

Kích thước Kim tự tháp Khéops được biết như sau. Chúng tôi cung cấp đến các bạn kích thước sau đây:

Gọi cạnh đáy KTT là AB = a

Đường cao KTT là SO = h

Cạnh bên KTT là SA = b

Chiều cao mặt cạnh bên KTT là a = 1,618 h

Tỷ lệ vàng KTT là a = 1,618h

Hay: h = 0,168 a (1)

Lưu ý rằng: đáy KTT là hình vuông – 4 mặt bên KTT làm tam giác cân.

Xét tam giác vuông SOH: Ta có OH = a/2 , SO = h

SH2 = h2 + (a/2)2

= h2 [1+ (1,618)2/4}

SH = 1,286 h (*)

Bây giờ ta tính tỷ số: SH/AB = đường cao mặt bên/cạnh bên.

SH/AB = 1,286 h/a = 1,286h/1,618h = 1,286/1,618 = 0,794 = 0,8

Nói cách khác: đường cao mặt bên KTT bằng 0,8 cạnh đáy KTT.

SH/AB = 0,8(2)

Hoàn toàn tương tự, xét tam giác SOA ta tính được

Cạnh bên SA = b = 1,52h (3)

Công thức (2) là công thức cho phép ta dựng KTT một cách đơn giản như sau:

Nếu cần dựng một KTT có chiều cao = h.

Ta áp dụng tỷ lệ vàng để tính cạnh đáy KTT

a = 1,618h (1)

Sau đó, từ giữa điểm cạnh đáy, ta kẻ một đường vùng góc với nó và đặt trên đó một đoạn = 0,8a (2)

Ví dụ: Muốn dựng Kim tự tháp có chiều cao

h = 15cm

Ta tính cạnh đáy: a = 1,618h = 1,618 x 15cm.

a = 24,27cm = 24,3cm

Từ điểm giữa đoạn AB = a = 24,3cm

kẻ đoạn SH = 0,8a = 0,8 x 24,3cm = 19,4cm

Khi đó cạnh bên SA = 1,52h = 1,52 x 15cm = 22,8cm

Nối SA và SB ta được tam giác cân SAB là một mặt bên KTT.

Ghép 4 mặt như vậy với nhau, ta được một KTT có tỷ lệ vàng để sử dụng.

Dư Quang Châu (bộ môn Năng lượng Cảm xạ)

Tags: , , , , , , , , , , ,