Học Cảm Xạ qua Video

Nhằm đáp ứng nhu cầu học Cảm Xạ ở khắp nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam, chúng tôi thông báo mở chuyên mục “Học Cảm Xạ qua Video” từ tháng 1/2011. Chuyên mục sẽ cập nhật liên tục các phim phổ biến kiến thức về Cảm xạ do Trung tâm thực hiện.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn, thư gửi về cho chương trình theo địa chỉ email: info@camxahoc.vn

Bài 01: Lịch sử Cảm Xạ

Bài 02: Lịch sử Cảm xạ thế giới và Việt Nam

Bài 03: Cơ sở Khoa học của Cảm xạ

Bài 04.1: 10 thực nghiệm khoa học lớn liên quan đến Cảm xạ

Bài 04.2: 10 thực nghiệm khoa học lớn liên quan đến Cảm xạ

Bài 05: Hướng dẫn sử dụng dụng cụ Cảm xạ

Bài 06: Sự nhiễm Tư duy – Tập luyện với con lắc – Tìm đồng xu

(còn tiếp)